Thư viện

Thông tin thống kê thư viện của Trường Tiểu học Cẩm Định

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
STKC-00593 Tiếng chim hót trong bụi Mận gai. Phạm Mạnh Hùng Sách tham khảo Trong kho
STKC-00592 Thần thoại hy lạp Nguyễn Văn Khỏa Sách tham khảo Trong kho
STKC-00591 Ruồi trâu Hà Ngọc Sách tham khảo Trong kho
STKC-00590 Nghìn lẻ một đêm- Tập 3 Phan Quang Sách tham khảo Trong kho
STKC-00589 Nghìn lẻ một đêm- Tập 2 Phan Quang Sách tham khảo Trong kho
STKC-00588 Nghìn lẻ một đêm- Tập 1 Phan Quang Sách tham khảo Trong kho
STKC-00587 Những người khốn khổ – Tập 3 Victor Hugo Sách tham khảo Trong kho
STKC-00586 Những người khốn khổ – Tập 2 Victor Hugo Sách tham khảo Trong kho
STKC-00585 Những người khốn khổ – Tập 1 Victor Hugo Sách tham khảo Trong kho
STN-00908 Người thổi sáo thành Hamelin Đặng Kim Thu Sách thiếu nhi Đang mượn
STN-00907 Người thổi sáo thành Hamelin Đặng Kim Thu Sách thiếu nhi Đang mượn
STN-00906 Người thổi sáo thành Hamelin Đặng Kim Thu Sách thiếu nhi Đang mượn
STN-00905 Những nhạc sĩ thành Bremen Đặng Kim Thu Sách thiếu nhi Đang mượn
STN-00904 Ngọc Hoàng và anh chàng nghèo khổ Thanh Nga Sách thiếu nhi Trong kho
STN-00903 Cô bé Quàng khăn đỏ Trần Ngọc Diệp Sách thiếu nhi Đang mượn