Tổ chức tập huấn kiến thức cho giáo viên về quốc phòng an ninh.

Giúp giáo viên có thêm nhiều kiến thức về quốc phòng, an ninh để giáo dục các em một cách đầy đủ những kiến thức cần có. Trường Tiểu học Cẩm Định đã tổ chức tập huấn giáo viên kiến thức về an ninh, quốc phòng.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *